top of page

Løn: Tiltræk talent med disse 5 måder at sammensætte løn på

Den rigtige løn er et vigtigt parameter, når I skal tiltrække talent og den rigtige arbejdskraft. Lønnen er også vigtig i forhold til evnen til at fastholde og motivere jeres medarbejdere til at præstere. Vi har lavet en kort liste over fem forskellige måder at sammensætte en medarbejders løn på*. Listen er ikke udtømmende, men skal tjene som inspiration.


Lønpakke

En lønpakke er en medarbejders samlede bruttoløn, inkl. værdien af goder, som de modtager for det arbejde, de er ansat til at udføre.


1. Fleksible lønpakker

Fleksible lønpakker er lønpakker, som medarbejderen selv sammensætte efter eget behov indenfor rammerne af det, virksomheden tilbyder.


Det betyder med andre ord, at i stedet for de sædvanlige standardiserede lønpakker, som medarbejderen bliver tilbudt, kan medarbejderen eksempelvis i stedet for diverse goder vælge at få udbetalt værdien af disse.


For at tage et eksempel, kan vi nævne internetopkobling i hjemmet, som tit er en tilbudt løndel. Hvis medarbejderens partner også har fået tilbudt internetopkobling i hjemmet, er det måske ikke en løndel, der har særlig meget aktuel værdi for medarbejderen, og derfor kan det være en fordel for vedkommende i stedet at have mulighed for at konvertere dette til kontanter.


2. Medarbejderaktier

Som vi nævnte i vores sidste indlæg, Rekruttering: 5 vigtige til jeres employer brand i 2022 (rnllaw.dk), kan det være en stor gulerod for en medarbejder at få del i virksomhedens medarbejderaktier. Dette kan især også være relevant for eksempelvis en start up virksomhed, som ikke nødvendigvis kan konkurrere med de mere etablerede virksomheder på lønkroner.


Der er forskellige måder, virksomheder kan tilbyde medarbejderaktier på. Uden at gå for meget i detaljer, kan vi nævne medarbejderaktier, som bliver tilbudt efter at medarbejderne har nået en vis anciennitet i virksomheden eller i forbindelse med forfremmelser. Dette kan være med til ikke blot at motivere medarbejderen til at præstere bedre, men kan også fungere som en god fastholdelse af talent. Virksomhederne kan også vælge at tilbyde medarbejderne muligheden for at købe en vis andel aktier billigere end markedsprisen.


3. Ekstra ferie med løn

Hos RNL Law ApS går vi ind for god work-life-balance, og derfor mener vi også, at både virksomhed og medarbejder kan drage nytte af ekstra ferie med løn for blandt andet at undgå udbrændthed.


Ferielovens regler om mængden af feriedage er blot minimumsbestemmelser. Ferieloven bestemmer at medarbejderne får 5 ugers ferie hvert år, hvoraf den sidste ferieuge kan aftales at overføres til næste ferieår. Flere overenskomster supplerer allerede ferieloven med ekstra feriefridage. Virksomheder uden overenskomst kan også frit tilbyde flere feriedage eller feriefridage.

Arbejdsgiver og medarbejder kan som udgangspunkt frit aftale, hvordan de ekstra feriedage skal reguleres, men vi anbefaler i hvert fald at der bliver taget stilling til dette i ansættelsesaftalen.


4. Overskudsdeling

At få del i virksomhedens overskud kan være en god gulerod for medarbejderne og kan fremme deres motivation og præstationsevne. Denne løndel egner sig for både større virksomheder og startups. Hvor stor en del af overskuddet medarbejderne skal have, kan besluttes på baggrund af medarbejdernes egen præstation i løbet af et år, team præstation, en samlet vurdering af hele virksomhedens præstation, eller en kombination af de nævnte.


5. Medarbejderudvikling - kurser og efteruddannelse

Nu og i fremtiden kommer vi ikke udenom at tale om efteruddannelse, som en del af medarbejdernes lønpakker. Det kan være en god idé for virksomheden på forhånd at lave uddannelsesplaner, som både medarbejderne og arbejdsgiveren kan have gavn af. Dog bør der også være plads til at medarbejderne selv kan fremsætte ønske om diverse kurser eller uddannelser.


Verdenen bliver ustandseligt mere digitaliseret, og det går stærkt. Derfor er det vigtigt, at jeres medarbejdere er klædt på til at følge med den eksponentielle udvikling, som arbejdsmarkedet hele tiden står overfor. En god idé er at investere i jeres medarbejderes opkvalificering indenfor den digitale verden.


Gode råd til når I laver aftaler om lønpakker

Når I drøfter alternative lønpakker, er det væsentligt at have nogle overvejelser med. Dem har vi kort listet her:

  1. Lovgivning skal være overholdt og ingen aftaler må stride imod gældende ret, eller overenskomster, hvis sådanne er tiltrådt.

  2. Husk at have virksomhedens værdier og kultur med i jeres overvejelser.

  3. Tænk på jeres øvrige ansatte og evt. fremtidigt ansatte, idet aflønningsforskelle skal være saglige og ikke-diskriminerende.

  4. Tag højde for de enkelte stillinger - eksempelvis kan salgsmedarbejdere og administrative medarbejdere have vidt forskellige ønsker om sammensætning af løn.

  5. Vær tydelige i formuleringerne af jeres lønpakkeordninger. Det er vigtigt, ikke kun af juridiske årsager, at medarbejderne forstår, blandt andet hvordan deres lønpakker kommer til udbetaling, hvad er indeholdt osv. Det er også vigtigt i forhold til jeres employer brand, at medarbejderne forstår, hvordan de tilbudte lønmuligheder er relevante for dem.

Vi anbefaler i hvert enkelt tilfælde at søge juridisk rådgivning, idet fejl i lønaftaler og udbetaling kan komme til at koste virksomheden dyrt. Spar tid og penge ved at kontakte os i dag på rannva@rnllaw.dk, og vi hjælper jer med at få udarbejdet juridisk korrekte lønordninger.


Læs i øvrigt også vores indlæg om løn generelt Hvad skal din medarbejder have i løn? (rnllaw.dk)


*Vær opmærksom på, at hvis I har tiltrådt en overenskomst, at disse kan indeholde visse begrænsninger for, hvordan medarbejdere og arbejdsgivere aftaler løn, og at vi anbefaler at I i sådanne tilfælde altid søger konkret rådgivning, før I indgår nogen aftale om særlige lønpakker.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page