top of page

Fra 1. juli 2024: Nye regler for registrering af medarbejderes arbejdstid

Folketinget har lavet en lovændring i forbindelse med implementeringen af dele af arbejdstidsdirektivet og reglerne om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Denne ændring kommer som et svar på en tidligere udtalelse fra EU-domstolen (sag C-55/18 i 2019), som pålagde medlemsstater at indføre lovgivning, der sikrer, at arbejdsgivere registrerer medarbejdernes arbejdstid.


Den 23. januar 2024 blev de nyeste regler for registrering af arbejdstid vedtaget.


Det mest markante aspekt af denne lovændring er, at arbejdsgivere nu forpligtes til at indføre et arbejdstidsregistreringssystem. Dette system skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt for at sikre overholdelse af reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt den maksimale ugentlige arbejdstid.


En ekstra fordel ved dette system er, at det giver medarbejderne mulighed for nem adgang til deres egne arbejdstidsoplysninger, og arbejdsgiverne skal opbevare disse oplysninger i mindst fem år.


På områder dækket af overenskomster får arbejdsgivere nu også mulighed for at indgå individuelle aftaler med deres medarbejdere. Disse aftaler kan tillade en udvidelse af den maksimale gennemsnitlige arbejdstid ud over de sædvanlige 48 timer om ugen, forudsat at visse betingelser og omstændigheder er opfyldt. Dette giver virksomhedsejere en større fleksibilitet i at tilpasse arbejdstiderne for at imødekomme virksomhedens behov.


Denne lovændring er ikke kun en overholdelse af EU-krav, men kan også ses som en mulighed for virksomhedsejere at finjustere arbejdstidsforholdene og styrke den overordnede effektivitet og tilpasningsevne i virksomheden.


Læs videre under billedet...

regler om arbejdstid

Fra 1. juli 2024: Hvad skal arbejdsgiveren gøre?

Den 1. juli 2024 markerer en vigtig milepæl, hvor nye regler for registrering af arbejdstid træder i kraft. For at sikre, at din virksomhed er godt forberedt, har vi hos RNL Law sammensat en praktisk tjekliste til dig:


1. Opdater kontrakter og politikker:

 • Gennemgå og opdater ansættelseskontrakter og -politikker for at afspejle de nye arbejdstidsregler.

 • Indfør klare og præcise vilkår for eventuelle fravigelser af maksimal ugentlig arbejdstid og registreringskrav i ansættelseskontrakter, især for områder dækket af overenskomster.


2. Implementer et effektivt arbejdstidsregistreringssystem:

 • Vælg et arbejdstidsregistreringssystem, der er objektivt, pålideligt og nemt tilgængeligt.

 • Sikr, at systemet opfylder kravene til måling af daglig arbejdstid for hver medarbejder.

 • Giv medarbejdere adgang til deres egne oplysninger i registreringssystemet.


3. Træn ledere og HR-personale:

 • Sørg for, at ledere og HR-personale er velinformeret om og trænet til at håndtere de nye regler og de nødvendige procedurer.


4. Informer medarbejdere:

 • Kommuniker tydeligt og klart til alle medarbejdere om ændringerne i arbejdstidsreglerne.

 • Udsted skriftlige retningslinjer og informationsmateriale, der forklarer, hvordan de nye regler påvirker dem.


5. Etablér processer for håndtering af individuelle aftale (for overenskomstdækkede områder):

 • Udform en effektiv procedure for indgåelse og administration af individuelle aftaler om arbejdstid.

 • Sørg for, at medarbejdere kan trække deres samtykke tilbage med rimeligt varsel.


6. Gennemgå overenskomster:

 • Hvis din virksomhed har tiltrådt en overenskomst, gennemgå reglerne og følg deres vejledning.


7. Implementer beskyttelse af sundhed og sikkerhed (for overenskomstdækkede områder):

 • Skab en proces til at vurdere og sikre, at lønmodtagernes sundhed og sikkerhed er i fokus ved implementering af individuelle aftaler.


8. Opbevar dokumentationen:

 • Gem dokumentation for indgåede individuelle aftaler, samtykker og eventuelle ændringer (for områder dækket af overenskomster).

 • Opbevar registreringer fra arbejdstidsregistreringssystemet i mindst 5 år efter udløbet af den relevante periode samt i overensstemmelse med jeres persondatapolitik.


9. Vær forberedt på klager og tvister:

 • Udvikl en effektiv proces til håndtering af klager og tvister.


10. Opfølgning og evaluering:

 • Etabler en løbende overvågning og evaluering af implementeringen af de nye regler.

 • Tilpas procedurer og politikker efter behov for at sikre kontinuerlig overholdelse.


Har I brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med den juridiske proces, kan du kontakte os på rannva@rnllaw.dk.


Med denne tjekliste er din virksomhed godt rustet til at imødegå de nye udfordringer og navigere smidigt gennem ændringerne i arbejdstidsreglerne.

92 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page