top of page

Let's talk about...FLEX


Efter at have boet og arbejdet en årrække i Australien, har jeg fået øjnene op for en lidt anderledes tilgang hverdags- og samfundsproblematikker. Australierne er enormt gode til at bruge humor til skabe iøjnefaldende opmærksomhed om seriøse emner. Denne lille video, som Queensland Public Service Commission har lavet om, hvordan fleksibilitet på arbejdspladsen kan være en fordel for erhvervslivet, er et fint eksempel.


Så lad os tale om fleksibilitet på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt med fleksibilitet på en moderne arbejdsplads?

En undersøgelse foretaget af International Workplace i 2019 på baggrund af 15.000 erhvervsfolk fra over 100 forskellige lande, viser at fleksibilitet er en nødvendighed for at tiltrække talent og for dermed at skabe succes på den moderne arbejdsplads (IWG Global Workspace Survey - Flexible Working - IWG plc).

Medarbejdere føler blandt andet at de får en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid, når de møder fleksibilitet på arbejdspladsen. Når medarbejderne har en bedre balance i deres arbejdsliv/privatliv, fører det til en højere medarbejdertilfredshed. Dette skaber både bedre resultater på arbejdspladsen samt en mindre hyppig udskiftning af medarbejdere, som kan have en stor betydning for virksomhedens bundlinje.


Hvad er fleksibilitet på arbejdspladsen?

For nogle uger siden havde vi et indlæg om hjemmearbejdsplads og hot desking: https://www.rnllaw.dk/post/hvad-skaber-en-god-hjemmearbejdsplads-og-er-hot-desking-det-nye-sort

At have mulighed for at arbejde hjemmefra har stor betydning for både virksomheder og medarbejdere, når vi taler om fleksibilitet på arbejdspladsen.


Der også en række andre muligheder for at etablere fleksibilitet på arbejdspladsen, så lad os belyse nogle stykker her:


Arbejdstid

Deltid

Dansk lovgivning giver i forvejen adgang til at parterne forholdsvist frit kan aftale arbejde på deltid - uanset om medarbejderen er ansat på overenskomstforhold eller ej*.


*Visse overenskomster kan indeholde regler om et vist antal minimumstimer.


Flekstid

Et andet alternativ er flekstid, hvilket giver adgang til at tilrettelægge arbejdstiden (daglige, ugentlige m.v.) fleksibelt, naturligvis indenfor de i forvejen givne rammer og lovgivningen. Det kan eksempelvis være ved at virksomheden har oprettet en arbejdstidsordning, som frit giver medarbejderne adgang til at administrere deres arbejdstid, så længe de lægger et vist antal timer pr. uge. Virksomheden kan eksempelvis have et vilkår om, at visse tidspunkter på dagen er kontortid, og at resten kan administreres af medarbejderen via en timebank.


Komprimeret arbejdsuge

Under hensyn til reglerne for hviletid, kan aftaler om en komprimeret arbejdsuge også være en mulighed. Komprimeret arbejdsuge kan være en uge bestående af 3-4 arbejdsdage i stedet for 5, men hvor du arbejder samme antal timer om ugen som en 5-dages uge.


Jobdeling

Jobdeling betyder i virkeligheden, at i stedet for en ansat til en stilling, deler man opgaven i to deltidsstillinger. Dermed får virksomheden dobbelt op på kreativitet og innovation, og medarbejderne får mulighed for at arbejde færre timer om ugen


Seniorordninger

Særligt vedrørende de aldrende medarbejdere, kan det være en fordel for både virksomhed og medarbejdere at have seniorordninger på arbejdspladsen. Når en medarbejder går på pension, kan det efterlade et stort hul og det kan være svært at give slip på en medarbejder, der besidder en masse erfaring og viden. Den viden og erfaring kan stadig forblive tilgængelig med en seniorordning, hvor medarbejderen får mulighed for færre arbejdstimer om ugen, måske en anderledes jobfunktion samt bevarer sin kontakt til kolleger.


Kan alle brancher arbejde fleksibelt?

Det vil for visse brancher og jobfunktioner være svært, hvis ikke umuligt, at arbejde hjemmefra og have en medarbejderstyret arbejdstid, men hvordan kan en fleksibel arbejdsdag se ud for disse?


 

Gode råd til at iværksætte fleksibilitet på arbejdspladsen


Her er 6 gode råd til at iværksætte fleksibilitet på arbejdspladsen:


  1. Drøft fleksibilitet med jeres ansatte. Lav en workshop eller en teambuilding dag ud af det.

  2. Ledelsen skal være klar på at iværksætte fleksibilitet og skal selv lede som eksempel. Det handler ikke blot om at skabe nogle personalepolitikker, men at ændre virksomhedens arbejdskultur.

  3. Vær tydelig omkring virksomhedens forretningsmæssige mål og deadlines. Hvis medarbejderen kender disse, er det nemmere at opbygge en tillid til at de også kan håndtere fleksibilitet på arbejdspladsen.

  4. Tillid - tillid til medarbejderne er nok nøgleordet bag en ny arbejdskultur med fleksibilitet.

  5. Vær åben overfor medarbejdernes idéer - opmuntr dem til at tænke anderledes og ud af boksen.

  6. Strukturér den fysiske arbejdsplads til at imødekomme forskellige behov, eksempelvis med hæve og sænke borde, stillerum, telefonrum, samt sofaområder til interne møder og ikke mindst mulighederne for at arbejde hjemmefra.

RNL Law ApS har udarbejdet en politik om fleksibel arbejdstidsordning, som I nu kan købe online direkte via vores hjemmeside: Fleksibel arbejdstidsordning | RNL Law ApS.


Vær opmærksom på, at visse overenskomster kan indeholde bestemmelser, som ikke kan fraviges til fordel for ovenstående. Derfor er det vigtigt, at I undersøger om jeres overenskomster giver mulighed for ovenstående før, I iværksætter disse.


Har I spørgsmål til ovenstående, så kontakt os på rannva@rnllaw.dk og vi hjælper jer i gang med at skabe en mere fleksibel arbejdsplads.


30 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page