top of page

Har din virksomhed en mangfoldigheds- OG inklusionspolitik?


Nej? Er det så ikke på tide, at få lavet en?


Mangfoldighed

Mangfoldighed på arbejdspladsen handler om at respektere og værdsætte forskelligheder blandt de ansatte eksempelvis i form af alder, køn, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering, uddannelse eller nationalitet.


Inklusion

At tale om mangfoldighed uden at tale om inklusion ville være at tale om et mål uden middel.

Inklusion er måden, hvorpå virksomhederne får medarbejderne, uanset baggrund, til at føle sig inkluderet. Det er først her, at mangfoldigheden virkelig kan nå sin fulde effekt.


Hvorfor er mangfoldighed og inklusion vigtig på en arbejdsplads?

Udover den åbenbare moralske årsag til at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen, findes også økonomiske incitamenter. Undersøgelser viser, at virksomheder med fokus på mangfoldighed tjener mere end deres konkurrenter med manglende mangfoldighed.


En rapport fra ISS i 2016 viste at danske virksomheder med mest mangfoldighed i ledelsesniveau skabte en bedre indtjening på i gennemsnit 12,6%-point end virksomheder med laveste mangfoldighed i ledelsesniveau. Hertil lå de førstnævnte på en indtjening i gennemsnit på 5,7% mere end deres konkurrenter.


Ser vi på det internationale plan, viser en nyere rapport fra McKinsey fra 2020 med flere end 1000 deltagende større virksomheder fra 15 forskellige lande, at virksomheder med mest mangfoldighed i ledelsesniveau har en gennemsnitlig bedre indtjening på 25%-point end deres konkurrenter, der scorer lavest på mangfoldigheden.


Desuden medfører mangfoldighed og inklusion på en arbejdsplads, mere innovation, bedre rekrutteringsmuligheder fra en større pulje af talent og fastholdelse af medarbejdere.


Hvad siger lovgivningen?

I Danmark er det et lovkrav at have måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Denne lov står til ændring på Folketingets lovprogram for 2021/22 for at understøtte en bredere og mere ligelig kønssammensætning i private og offentlige institutioner.


Udover ovenstående er der i dansk ret generelt set mest et fokus på antidiskrimination på arbejdspladsen, som naturligvis også skal respekteres, når der laves mangfoldigheds- og inklusionspolitikker. Vær opmærksom på at Folketingets lovprogram for 2021/22 indeholder en række forslag til ændringer af de eksisterende ligebehandlings- og antidiskriminationslove. Vi vil holde jer løbende opdateret på disse emner.

 
Hvad kan din virksomhed gøre, for at skabe mere mangfoldighed på arbejdspladsen?

Her er en hurtig tjekliste til, hvad I som virksomhed kan gøre for at skabe mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen:

  1. Tal med jeres medarbejdere - lav et spørgeskema, hvori I belyser mulige faldgruber for manglende mangfoldighed og inklusion på jeres arbejdsplads. Efterspørg hvordan I som virksomhed kan gøre det bedre? I kan eventuelt lave en heldags workshop ud af det.

  2. Brug feedback fra jeres medarbejdere til at skabe et nyt værdisæt og en politik, som bliver højt prioriteret i virksomheden - start med at klæde lederne på til opgaven.

  3. Fokusér på praktiske værktøjer, så mangfoldighed ikke står alene, men at man også har inklusionen med.

  4. Opdatér allerede eksisterende politikker.

  5. Følg op!

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, eller brug for at komme i gang med jeres mangfoldigheds- og inklusionspolitik, så kontakt os, og vi hjælper jer i gang med projektet.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page