Krav til ansættelsesaftalen/-beviset

Opdateret: 25. aug.

OBS! Der forventes ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår at træde i kraft pr. 1. januar 2023. Vi holder jer løbende opdateret og vil lave et indlæg herom, når lovforslaget endeligt kommer i behandling i Folketinget ved det nye folketingsår.


Når du skal ansætte en medarbejder til i gennemsnit flere end 8 timer om ugen og med længere varighed end en måned, skal medarbejderen have en ansættelsesaftale. Her kan du se, hvilke oplysninger, skal fremgå af aftalen.


Uddrag af ansættelsesbevisloven:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.


Få din ansættelsesaftale gennemgået hos mig, eller lad mig udarbejde jeres ansættelsesaftaler og sammen sikrer vi ordentlige forhold.


30 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle