top of page

Seksuel chikane: Ny trepartsaftale skal fremme en sund kultur på arbejdspladsen

Opdateret: 26. apr. 2023

Opdatering: Den 23. marts 2023 blev lovforslaget om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser vedtaget. Lovforslaget tager udgangspunkt i nedenfor omtalte trepartsaftale og trådte i kraft den 1. april 2023. Lovforslaget, som vedtaget, kan findes her: Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen) (retsinformation.dk)

Beskæftigelsesministeriet meddelte den 4. marts 2022, at der mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter var indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, som skal give arbejdsgivere og arbejdstagere mulighed for at bedre håndtere samt forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.


Beskæftigelsesministeriet fremhæver i deres pressemeddelelse følgende områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.

  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.

  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane

  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.

  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.

  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.

  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

Visse af initiativerne kræver lovændring, hvorfor regeringen vil forelægge aftalen for Folketinget.


Link til trepartsaftalen: Notat (bm.dk)

Link til uddybende initiativbeskrivelser: initiativbeskrivelser.pdf (bm.dk)


Vi holder jer løbende opdateret om udviklingen af lovarbejdet. I mellemtiden kan vi henvise til vores tidligere indlæg om håndtering af sexchikane her: Sådan håndterer I sexisme og sexchikane på arbejdspladsen (rnllaw.dk).

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page