top of page

Nye lovforslag - Folketingsåret 2022/23

Folketingsåret 2022/23 startede i sidste uge. Med i lovprogrammet for det nye Folketingsår er en række lovforslag, der vedrører arbejds- og ansættelsesretten. Nedenfor har vi udvalgt nogle få men relevante lovforslag.


Oktober 2022

Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser)

Lovforslaget, som er møntet på Trepartsaftalen fra marts 2022, har til formål at sikre et klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane, højere godtgørelse i grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane.


Lov om krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte

Det foreslås, at en arbejdsgiver, som stiller bolig til rådighed for én eller flere ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold.


November 2022

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lønmodtageres arbejdsvilkår skal ifølge dette lovforslag forbedres ved at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse.

Lovforslaget gennemfører dermed direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere i Den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet), som stiller krav om at fastsætte minimumsrettigheder for alle arbejdstagere i Unionen.

Første udkast til lovforslaget havde planer om ikrafttræden den 1. januar 2023 - dette er dog i det korrigerede lovforslag udsat til den 1. juli 2023 af hensyn til overenskomstforhandlinger.


Februar 2023

Ændring af barselsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Indførelse af ret til orlov og barselsdagpenge m.v. for retlige forældre/medfædre på baggrund af altruistiske surrogataftaler)

Lovforslagets formål er at sikre, at retlige forældre/medfædre på baggrund af altruistiske surrogataftaler indgået efter den 1. juli 2023 får rettigheder efter barselsloven, lov om aktiv socialpolitik m.v. på linje med andre forældre.


Hvad med Folketingsvalget 2022?

I kraft af det forestående Folketingsvalg den 1. november 2022, kan der, som en naturlig følge, opstå ændringer i lovprogrammet efterfølgende.


RNL Law ApS vil løbende holde jer opdateret herom samt relevant lovgivning, der bliver vedtaget i Folketinget.


Ekstra materiale

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page