top of page

Nye lovforslag - Folketingsåret 2021/22

Folketingsåret 2021/22 startede i sidste uge. Med i lovprogrammet er en række lovforslag, der vedrører arbejds- og ansættelsesretten. Nedenfor er et lille udpluk af relevante emner.Ændring af barselsloven

Barselsloven skal afspejle et nyligt implementeret EU-direktiv omhandlende balance i arbejdsliv/privatliv. Forslaget vedrører en øremærket deling af forældreorloven, som vi kender den i dag.


Ændring af blandt andre ligestillingsloven, ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven

Ligestillingsloven

Hensigten er at styrke den eksisterende lovgivning, så den i højere grad understøtter en mere ligelig kønssammensætning i private og offentlige institutioner og virksomheders ledelse og bestyrelser m.v.


Forskelsbehandlingsloven I lovforslaget fremgår, at ændringen har til formål, at styrke og tydeliggøre forbuddet mod forskelsbehandling af LGBTI-personer og skabe ensartet beskyttelse inden for og uden for arbejdsmarkedet.


Ligebehandlingsloven Med lovforslaget sikres lønmodtageres ret til omsorgsorlov på fem dage pr. år. Herudover sikres lønmodtageres ansættelsesretlige beskyttelse i forbindelse med orlov, hvilket skal medføre en mere ligelig fordeling af orlov og omsorgsforpligtelse mellem mænd og kvinder for at styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet.


Ændring af lov om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse mod opsigelse og anden forringelse af ansættelsesforholdet øges og ligestilles med tillidsrepræsentanternes - også på områder uden overenskomst.


Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Lønmodtageres arbejdsvilkår forbedres ved at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse.


Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt forskellige andre love

Lovforslaget udspringer af trepartsaftalen fra november 2020 mellem DA, FH, KL og Danske Regioner vedrørende en intensiveret indsats blandt andet til at skaffe flere lærepladser og et entydigt ansvar.


RNL Law ApS vil løbende holde jer opdateret vedrørende relevant lovgivning, der bliver vedtaget i Folketinget.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page