top of page

Ferie: Skal vi allerede planlægge sommerferien nu?

Ja, det bør vi. Selv om vi kun er over halvvejs gennem vinteren og de fleste er ved at forberede sig på skiture, og sommeren stadig er så fjernt fra vores pandelap, så er det allerede ved at være tid til at planlægge arbejdspladsens sommerferie.


I de fleste tilfælde planlægger og aftaler medarbejder og arbejdsgiver, hvornår ferien for den enkelte skal holdes. Det kan alligevel være svært at få feriepuslespillet til at gå op, især hvis der er flere medarbejdere, og de ønsker ferie på samme tid og virksomheden ikke holder lukket i perioder. Derfor er det en god idé at være forberedt og at planlægge i god tid.


Nedenfor finder I en tjekliste til håndtering af ferie, samt en FAQ om sommerferie (hovedferie), som skal lette om brugen af nogle af ferielovens regler. Til sidst har vi delt en skabelon, som I kan bruge (gratis) som ferievarslingsbrev til jeres medarbejdere.

Tjekliste til planlægning af sommerferien

  1. Hvis I har en feriepolitik, så gennemgå den nu for procedurer m.v., som I skal tage hensyn til.

  2. Iværksæt planlægningen ved at indsamle medarbejdernes ferieønsker og fastsæt en frist for dem at vende tilbage.

  3. Tag højde for spidsbelastningsperioder og højsæsoner/lavsæsoner eller andre driftsmæssige hensyn.

  4. Tag i videst muligt omfang højde for børnefamiliers skolesommerferier.

  5. Husk at varsle sommerferien senest 3 måneder før den enkeltes ferie påbegyndes.

FAQ om sommerferie (ferielovens regler)

Hovedferie (sommerferie)

Hovedferien, som vi på jura kalder perioden, hvor vi holder vores sommerferie, lægges mellem 1. maj til den 30. september. Medarbejderen har ret til mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng i denne periode.

Retten til ferie

Ferieåret

Ferievarsling

Retten til betaling

Overførsel af feriedage til næste ferieår

Ferielovens øvrige bestemmelser

Overenskomstforhold

I anledning af den forestående ferievarsling, har vi valgt at dele en skabelon til et varslingsbrev til jeres medarbejdere. Dette kan I få tilsendt helt gratis via følgende link:


Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til ferie generelt, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk.



Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page