top of page

Covid19: Trepartsaftale om lønkompensation til tvangslukkede virksomheder m.m.

Opdateret: 26. jan. 2022

Udgivet den 15. december 2021, opdateret den 22. december 2021, 31. december 2021 og 26. januar 2022 (nederst i indlægget).

Endnu en trepartsaftale er indgået som følge af Covid19-smitteudviklingen. Arbejdsmarkedets parter og regeringen blev den 10. december enige om at bistå hårdt ramte virksomheder med at forlænge den midlertidige lønkompensation og at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Læs mere her om tiltagene.


1. Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning

Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning skal gælde fra 1. januar 2022 - 31. marts 2022.


Med arbejdsfordelingsordningen har virksomhederne mulighed for at beholde deres medarbejdere, der i stedet deles om det arbejde, der er, og uddanner sig eller går på forhøjet dagpengesats i den resterende tid.


2. Lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder

For de virksomheder, som er tvangslukkede på grund af de nye restriktioner og som står uden omsætning, er det besluttet, at de kan hjemsende deres medarbejdere med lønkompensation så længe de har forbud mod at holde åbent.


3. Midlertidig lønkompensationsordning af hensyn til hårdt ramte virksomheder

For så vidt angår hårdt ramte virksomheder over jul og nytår, er det besluttet at indføre en midlertidig lønkompensationsordning gældende fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022. For at gøre brug af ordningen kræves, at mindst 30% af medarbejderne skal være hjemsendte. Der stilles herudover ikke krav til antal medarbejdere.


Særligt angående juleferie

Ferie og fridage, som var aftalt inden den 10. december 2021, afholdes som planlagt. Der er enighed om at ferielovens regler om varsling ned til 1 dage ikke bruges. Der vil ikke blive kompenseret for 3 dage henover julen.


Regler for brug af lønkompensation

Ordningerne tager udgangspunkt i trepartsaftalen fra 14. januar 2021, og derfor gælder samme kriterier som dengang.

Medarbejdere, som modtager lønkompensation, kan ikke samtidigt udføre arbejde for virksomheden. Medarbejdere, der arbejder hjemmefra, kan heller ikke modtage lønkompensation. Virksomheden skal udbetale fuld løn i kompensationsperioden og må i perioden ikke afskedige nogen på grund af økonomiske årsager.


Kompensationen

Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter for funktionæransatte og 90% af ikke-funktionær ansatte, månedligt. Dog maksimalt 30.000,00 kr. pr. fuldtidsansat.


P-enheder

I de tilfælde, at virksomhederne har flere p-enheder, kan de vælge at søge kompensation for de enkelte p-enheder i stedet for hele virksomheden. Det forudsættes at p-enhederne kan opfylde ovenstående kriterier.


Datoer for sidste afskedigelse og ansættelse

Virksomheden må have haft den sidste afskediget medarbejder den 9. december 2021. Lønkompensation kan søges for medarbejdere ansat før den 8. december 2021.


Opdatering 31. december 2021

Ordningen er tilpasset , således at virksomheder, der hjemsender 50 eller flere medarbejdere, kan blive omfattet af ordningen. Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.


Link til trepartsaftalen: trepartsaftale-10122021.pdf (bm.dk)


Behandling i Folketinget

Ordningerne blev fremsat i Folketinget i går den 14. december, og er sat til behandling16. december 2021 og 2. og 3. gang den 21. december 2021, og er foreslået at træde i kraft hurtigst muligt.

Lovforslaget med bemærkninger kan læses her: Lovforslag nr. L 102, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.) (ft.dk).


Opdatering 22. december 2021

Lovforslaget blev vedtaget i går den 21. december 2021, og kan ses her: Til lovforslag nr. L 102, Folketinget 2021-22, Forslag til Lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.) (ft.dk)


Opdatering 26. januar 2022 Den 20. januar 2022 besluttede regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter at forlænge lønkompensationsordningen til og med den 15. februar 2022. Status bliver gjort igen den 1. februar 2022, og vi holder jer opdateret i den forbindelse (pressemeddelelse fra bm.dk Lønkompensationsordningen forlænges frem til og med den 15. februar (bm.dk).


Spørgsmål til ovenstående kan sendes til rannva@rnllaw.dk.

14 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page