top of page

Bæredygtigt erhvervsliv: Practice what you preach!

Hos RNL Law har vi i det sidste års tid haft fokus på at skabe opmærksomhed omkring bæredygtig HRM. I dag kan vi stolte meddele, at vi er blevet optaget som medlemmer hos Global Compact Network Denmark, som er Danmarks største netværk af virksomheder og organisationer, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed.


Vi vil gerne ses som en seriøs aktør, når det kommer til bæredygtighed og samfundsansvar. Det har vi nu fået mulighed for med vores tilslutning til FN's Global Compact. Vores klienter arbejder hårdt med bæredygtighed i hverdagen, herunder bæredygtig HR, og derfor vil vi også imødekomme deres behov for at kunne opfylde kravene til bæredygtighed i alle led. Også når det kommer til deres rådgivere.


Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed indenfor jura?

De fleste har nok hørt om bæredygtighed i forbindelse med produktion eller byggeri. Bæredygtighed kan også skabes indenfor den rådgivende branche. Med FN's Global Compact tilslutningen forpligter vi os til at arbejde med Global Compacts Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål (Verdensmålene - Global Compact Network Denmark).


Jurister og advokater kan arbejde med bæredygtighed og de 17 verdensmål ved blandt andet at internt fokusere på at skabe mangfoldighed blandt medarbejderne og aktivt bekæmpe diskrimination, sexisme og mobning på arbejdspladsen.


Advokat- og juristbranchen er kendt for dets store sagsakter og papirarbejde. Med bedre teknologi og elektronisk sagsstyring kan vi bedre imødekomme kravene til bæredygtig energi og mindre affald, samt lavere forbrug.


Noget af det allervigtigste vi som jurister kan gøre, er at bidrage med vores viden - især til dem, der allermest har brug for det og ikke har råd til advokatudgifter. Det kan derfor være hensigtsmæssigt for advokat- og rådgivningsvirksomheder at lade en del af vores arbejdstid gå til frivilligt arbejde (pro bono-sager, som vi også kalder det). Dermed er vi som branche også med til at skabe bedre adgang til retfærdighed for dem, som allermest behøver det.


Vi har også et ansvar overfor primært vores klienter, men også erhvervslivet generelt, til at sikre omkostningseffektivt arbejde og derfor bør vi hele tiden stræbe efter at være opdateret på de sidste nye trends indenfor LegalTech.


Hvordan arbejder RNL Law med bæredygtig jura og HR?

Helt specifikt arbejder vi hos RNL Law ApS med at hjælpe virksomheder med at skabe værdige arbejdspladser via bæredygtig juridisk rådgivning og vejledning med udgangspunkt i bæredygtig HRM. Vores primære fokusområder er sundhed, antidiskrimination og mangfoldighed, balance mellem arbejdsliv og privatliv, samt fleksibilitet på arbejdspladsen med afsæt i vores holistiske tilgang til rådgivning.


Vi mødes med vores klienter online eller pr. telefon, og derfor har vi minimeret vores CO2-aftryk i transportforbrug.


En procentdel af vores onlinesalg går til forskning i teknologisk udvikling af nye måder at nedbringe CO2-udslip på.


Vi tilbyder gratis juridisk rådgivning til private, der ikke har råd til advokat- eller juristudgifter (målt på særlige kriterier).


Vi arbejder paperless og benytter os af genbrugspapir i det omfang, vi kan.


Vi fokuserer på efteruddannelse, herunder indenfor LegalTech og bæredygtighed.


Vi samarbejder med andre aktører med samme udgangspunkt som vores indenfor de øvrige juridiske områder.


Lige nu tilbyder vi en særlig juridisk rådgivning møntet på opstart og igangsættelse af bæredygtige projekter.


Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, mere omkostningseffektive samt på at forstå vores klienters forretning og deres behov, og vi ser medlemskabet af Global Compact Network Denmark som en god mulighed for at dygtiggøre os indenfor bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsledelse, samt tage del i vores ansvar for samfundet.

Kontakt os i dag

Hvis I vil vide mere om vores forretning, og hvad I får ud af et samarbejde med os, så kontakt os i dag på rannva@rnllaw.dk. Vi glæder os til at høre fra jer.


Hvis I vil vide mere om Global Compact Network Denmark, så læs mere på www.globalcompact.dk.

Comments


bottom of page